เบาบับ

เบาบับ เป็นอีกหนึ่งสมุนไพรอันทรงคุณค่า แหล่งรวมสารอาหารที่มีประโยชน์มากกว่า 50 ชนิด ที่คนไทยควรรู้ ผู้ที่ได้รับประทานเป็นจะช่วยให้ร่างกายได้สารอาหารครบถ้วน ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกายต่อต้านโรคร้ายนานาชนิดได้อย่างดีเยี่ยม